Menu

Network

Günümüz hastaneleri, analiz ve raporlamayı kolaylaştıracak, aynı zamanda verimliliği arttıran ve hataları ortadan kaldıracak bir kardiyoloji veri yönetimi sistemine ihtiyaç duyuyor. Gelişmiş Kardiyoloji Bilgi Yönetim Sistemimiz (CIMS), hasta bakımını iyileştirmenize yardım ederken ürün ve BT yatırımlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. 

Bağlantılı linkler: 

Sentinel – Kardiyoloji bağlantısı, Holter izleme, ayaktan kan basıncı izleme (ABPM), 12 derivasyonlu EKG ve EKG stres testi gibi tüm noninvaziv tanı amaçlı kardiyoloji prosedürlerimizdeki raporları tam olarak entegre eder. 

Detaylar 
Broşür(PDF)